Uchwała XXIII/181/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXIII/181/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów".

Dokument do pobrania tutaj >>