Uchwała Nr XXIII/184/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXIII/184/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2017 roku 

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Aleksandrowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Dokument do pobrania tutaj >>