Uchwała Nr XXIV/188/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/188/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2018 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>