Uchwała Nr XXIV/190/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/190/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2017 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2017 -2025.

Dokument do pobrania tutaj >>