Uchwała Nr XXIV/194/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/194/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów na 2018 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>