Uchwała Nr XXIV/196/2017

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/196/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2018 - 2025.

Dokument do pobrania tutaj >>