Uchwała Nr XXV/201/2018

Uchwały
Uchwała Nr XXV/201/2018
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2018 roku 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2018 - 2025.

Dokument do pobrania tutaj >>