Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego

Komunikaty i ogłoszeniaINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE

STANOWISKO: RADCA PRAWNY

1/5 etatu


        Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani ANNA NOWAK zamieszkała w Bąkowej Górze.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Wymieniona osoba spełniła wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. W kolejnym etapie rekrutacji z wynikiem pozytywnym odbyła test kwalifikacyjny, zaś w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone jej zadania i obowiązki służbowe. Ponadto ww. osoba posiada nienaganną opinię o dotychczasowej pracy.


Aleksandrów, dn. 9.05.2007r.