Wykaz umorzeń w 2006r

Informacje i komunikaty

WYKAZ OSóB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTóRYM W ZAKRESIE PODATKóW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ. W OKRESIE OD 1.01.2006R DO 31.12.2006R.

Lp.

Nazwisko i imię
Wysokość umorzonej
kwoty
Przyczyny umorzenia

1

Bińkowski Marian

563,10

Brak stałych dochodów, bezrobocie.

2
Sitkowska Ewa

529,40

Wysokie wydatki na edukację dzieci i leczenie podatnika.

3
Rusek Waldemar
775,32
Wysokie koszty utrzymania licznej rodziny.
4
Mastolerz Tadeusz
1.492,50
Odłogowanie gospodarstwa
5
Szulc Tomasz

2.335,00

Trudna sytuacja materialna.
6

Matyszewski Zdzisław

2.250,40
Odłogowanie gospodarstwa
7
Szpital Rejonowy w Piotrkowie Tryb.
1.402,20
Trudna sytuacja finansowa służby zdrowia.
8
Matyszewski Jan
1.188,35

Straty spowodowane suszą, wydatki związane z długotrwałą chorobą podatników i chorobą zwierząt inwentarskich.

9
Fronc Michał

1.637,90

Odłogowanie gospodarstwa, długotrwała choroba.
10
Rogozińska Jolanta

1.522,00

Brak dochodów z działalności gosp. likwidacja zakładu.

11
Ciach Monika.

582,10

Trudna sytuacja materialna
12
Migała Wojciech
674,00

Niskie dochody z gospodarstwa rolnego.

13
Morawska Marianna
1.132,60

Zgon właściciela gospodarstwa.

14
Sipa Eugeniusz

1.255,60

Trudna sytuacja spowodowana ciężką chorobą członka rodziny, kradzieżą samochodu, awarią c.o.

15
Ząbecki Wiesław
706,34

Straty spowodowane suszą, niepełnosprawność podatnika.

16
Kujawski Bogdan
740,00

Brak stałych dochodów, bezrobocie.

17
Majewski Włodzimierz
546,40

Wysokie koszty utrzymania wielodzietnej rodziny, straty w gospodarstwie rolnym spowodowane suszą.

18
Król Patrycja

790,60

Straty w plonach spowodowane suszą, zawalenie dachu.

19
Mikołowski Henryk

670,30

Straty w plonach spowodowane suszą.
20
Wujek Robert

505,80

Zgon właściciela gospodarstwa
21
Maj Bolesława

797,70

Straty w plonach spowodowane suszą, padnięcie konia.

22

Chmielewski Robert

949,40

Straty w plonach spowodowane suszą, choroba podatnika.

23
Smardzewski Edward

1588,80

Odłogowanie gospodarstwa.
24
Król Adam

934,20

Straty w plonach spowodowane suszą, zawalenie dachu.

25
Sipa Tadeusz

1.044,60

Trudna sytuacja spowodowana ciężką i długotrwałą chorobą członka rodziny.

26

Biniek Stanisław

1.760,77

Odłogowanie gospodarstwa.


Wykaz sporządzono stosownie do postanowień art. 16a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1832).


WYKAZ OSóB PRAWNYCH I OSóB FIZYCZNYCH, KTóRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W OKRESIE OD 1.01.2006R. DO 31.12.2006R.

LP

NAZWISKO I IMIĘ


1.

Soczyński i Han Elektrownia Wodna

2.
Paras Zygmunt
3.

Mała Elektrownia Wodna Konopacki i Jęcek

4.

Szokalski M. Larecki K.

5.
POLTRAK
6.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

7.
Szmburski Michał

Wykaz sporządzono stosownie do postanowień art. 14 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2006r. nr 249 poz. 1832 )