Wykaz nieruchomości

Komunikaty i ogłoszenia

WóJT GMINY ALEKSANDRóW

informuje , iż w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Aleksandrów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat .


Szczegółowych informacji na temat przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie , pokój nr 103 , tel.(0-44) 756-00-69 wew.26.-

Wykaz nieruchomości >>