Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia


WóJT GMINY ALEKSANDRóW


informuje , iż zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm) w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Aleksandrów przeznaczonych do sprzedaży .


Szczegółowych informacji na temat przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie , pokój nr 103 , tel.(0-44) 756-00-69 wew.26.-

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.