Wyniki wstępnej selekcji kandydatów.

Komunikaty i ogłoszenia


LISTA KANDYDATóW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE


Stanowisko ds. społecznych i promocji gminy

w Referacie Organizacyjnym i Spraw SpołecznychInformujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 26.06.2007r.:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

WIOLETTA SITARZ

SkotnikiAleksandrów, dn. 12. 07.2007r.