Informacja o wynikach naboru.

Komunikaty i ogłoszenia


INFORMACJA O WYNIKACH NABORUURZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE


Stanowisko ds. społecznych i promocji gminy

w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Wioletta Sitarz zamieszkała w Skotnikach.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wymieniona osoba spełniła wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego. Następnie w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone jej obowiązki służbowe. Ponadto ww. osoba posiada nienaganną opinię o dotychczasowej pracy.


Aleksandrów, dn. 16.07.2007r.