Informacja o wynikach naboru.

Komunikaty i ogłoszenia


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE


Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Nina Adamek zamieszkała w Aleksandrowie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wymieniona osoba spełniła wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego. Następnie w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone jej obowiązki służbowe. Ponadto ww. osoba posiada nienaganną opinię o dotychczasowej pracy.


Aleksandrów, dn. 16.07.2007r.