Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Aleksandrów ,dnia 16.10.2007r


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie informuje , iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14000 euro, ale nie przekraczająca kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych na:


Dostawa oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2007/2008”Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia :


  1. INTEROIL” M.K.A. Skorupa, 98-200 Sieradz ul. Broniewskiego

  2. P.H.U. „Bioekol” Z. Białkowski 26-337 Aleksandrów ,Dąbrowa n/Czarną


Streszczenie oceny i porównanie ofert

1.Oferta firmy „Interoil „- niższa cena za jeden litr oleju od średniej w woj. łódzkim o 15 groszy.

2.Oferta firmy „Bioekol” - niższa cena za jeden litr oleju od średniej w woj. łódzkim o 4 grosze.


wybrana została oferta wykonawcy:


INTEROIL” M.K.A. Skorupa.


98-200 Sieradz ul. Broniewskiego 32/10Uzasadnienie wyboru ofert : najniższa cena ofertowa .