Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

Informacje i komunikaty

WYKAZ

GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KOMUNALNĄ

GMINY ALEKSANDRÓW NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU


Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości w/g ewidencji gruntów

(numer działki)
Pow.
(ha)

Tytuł prawny

1
2
3
4
5
6
1


Aleksandrów
21994


386/1
0,3000


Akt Notarialny Rep. A Nr 1192/91

z dn. 28.11.1991r

2


Aleksandrów


28486


389


6,5600


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/232/96 z dn. 01.03.1996r

3


Aleksandrów

27470


672/1


0,1384


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2924/92 z dn. 28.10.1992r

4


Aleksandrów


28486


841


1,1100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/232/96 z dn. 01.03.1996r

5


Aleksandrów


34046


391/8


1,7400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/859/96 z dn. 21.10.1996r

6


Aleksandrów


34046


391/10


1,6400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/859/96 z dn. 21.10.1996r

7


Aleksandrów


27470


663/2


0,1252


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2924/92 z dn. 28.10.1992r

8


Aleksandrów

28486


659/3


0,1374


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/232/96 z dn. 01.03.1996r

9


Aleksandrów


47223


601/1


0,1900


Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr SP.VII.7723/K/1/2/2005/AM z dn. 25.04.2006r

10


Aleksandrów


29921


390/1


0,1268


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/109/94/96 z dn. 01.08.1996r

11


Aleksandrów


29921


390/2


0,1112


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/109/94/96 z dn. 01.08.1996r

12


Aleksandrów


29921


390/3


0,0624


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/109/94/96 z dn. 01.08.1996r

13


Aleksandrów
29921


390/4


0,0723


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/109/94/96 z dn. 01.08.1996r

14


Aleksandrów


29921


390/6


0,0139


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/109/94/96 z dn. 01.08.1996r

15


Aleksandrów


23466


391/14


0,1131


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

16


Aleksandrów


23466


391/15


0,0431


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

17


Aleksandrów


23466


391/16


0,1128


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r- 2 -

1
2
3
4
5
6
18


Aleksandrów


23466


391/17


0,0559


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

19


Aleksandrów


23466


391/19


0,0143


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

20


Aleksandrów

23466


391/20


0,0670


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

21


Aleksandrów


23466


391/21


0,0380


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

22


Aleksandrów


23466


391/22


0,3933


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

23


Aleksandrów


23466


391/23


0,0832


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

24


Aleksandrów


23466


391/24


0,0215


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

25


Aleksandrów


23466


391/25


0,3926


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

26


Borowiec


7264


548/2
0,6700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10221/91 z dn. 31.12.1991r

27


Borowiec


43119


289


1,9400


Decyzja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr GN.V.7723/R/69/2001 z dn.06.11.2001r

28


Ciechomin


27916


75


2,6100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/230/96 z dn. 01.03.1996r

29


Ciechomin


27916


124


0,8300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/230/96 z dn. 01.03.1996r

30


Ciechomin


27916


2120


0,6600


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/230/96 z dn. 01.03.1996r

31


Ciechomin


35258


1655/1


0,0937


Akt Notarialny Rep. A Nr 2601/99

z dn. 05.05.1999r

32


Dąbrowa nad Czarną

28483


86/1


0,1600


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10239/91 z dn. 31.12.1991r

33


Dąbrowa nad Czarną

28483


205/2


0,2500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10239/91 z dn. 31.12.1991r

34


Dąbrowa nad Czarną

28483


158


1,6900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/227/96 z dn. 01.03.1996r

35


Dąbrówka


30469


430


1,9200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/526/95 z dn. 28.12.1995r

36


Dąbrówka
28485


276


0,5800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/228/96 z dn. 01.03.1996r

37


Dąbrówka


31636


275


1,4400


Akt Notarialny Rep. A Nr 1695/99

z dn. 26.03.1999r

38


Jaksonek


27330


132


0,7700


Akt Notarialny Rep. A Nr 501/1995

z dn. 20.01.1995r


- 3 -

1
2
3
4
5
6
39


Justynów


25752


520/2


0,0900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/1620/93 z dn. 03.11.1993r

40


Justynów


27917


230


0,1700


Akt Notarialny Rep. A Nr 7333/2000

z dn. 04.10.2000r

41


Kamocka Wola


28484


287


1,8200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/234/96 z dn. 25.04.1996r

42


Kamocka Wola


28484


196/2


0,0566


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/234/96 z dn. 25.04.1996r

43


Kamocka Wola


28484


196/3


0,2794


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/234/96 z dn. 25.04.1996r

44


Marianów


24499


180/4


0,3400


Akt Notarialny Rep. A Nr 2413/93 z dn. 18.05.1993r

45


Marianów
24499


179/4


0,0500


Akt Notarialny Rep. A Nr 2413/93 z dn. 18.05.1993r

46


Marianów


43118


125


2,1700


Decyzja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr GN.V.7723/R/68/2001 z dn.12.10.2001r

47


Niewierszyn
32714


2/1


0,2800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/68/97 z dn. 03.04.1997r

48


Niewierszyn
36175


391/1


0,0800


Akt Notarialny Rep. A Nr 9146/99 z dn. 13.12.1999r

49


Niewierszyn
30465


388/3


0,0741


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/889/96 z dn. 20.09.1996r

50


Niewierszyn
27915


64/1


0,8260


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/233/96 z dn. 01.03.1996r

51


Niewierszyn
27915


64/4


0,0953


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/233/96 z dn. 01.03.1996r

52


Niewierszyn
30465


388/6


0,0716


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/889/96 z dn. 20.09.1996r

53


Niewierszyn


30465


388/7


0,1313


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/889/96 z dn. 20.09.1996r

54


Niewierszyn


30465


388/8


0,1636


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/889/96 z dn. 20.09.1996r

55


Niewierszyn


32714


557


0,4600


Decyzja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr GN.V./SP.VII.7723/R/989/2006 z dn.15.12.2006r

56


Ostrów


27891


180/1


0,0200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

57


Ostrów


27891


180/2


1,6000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

58


Ostrów


27891


255


0,0700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

59


Ostrów


27891


256


0,1300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r


- 4 -

1
2
3
4
5
6
60


Ostrów


27891


186/1


0,0200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

61


Ostrów


27891


186/2


1,0600


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

62


Ostrów


27891


246/2


3,4700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

63


Ostrów


27891


177/1


0,0300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

64


Ostrów


27891


177/2


2,0200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

65


Ostrów


27891


72


0,8300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

66


Ostrów


27891


69


0,5900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

67


Ostrów


27891


258


0,4200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

68


Ostrów


27891


257


0,2700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

69


Ostrów


27891


248


0,6700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

70


Ostrów


27891


247


0,1600


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

71


Ostrów


27891


33


0,2900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

72


Ostrów


29476


183/1


0,0400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

73


Ostrów


29476


183/2


1,8200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

74


Ostrów


28795


201/4
0,0000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

75


Ostrów


28795


201/5


0,0100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

76


Ostrów


28795


201/6


0,9700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

77


Ostrów


28795


198/2


1,3300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

78


Ostrów


28795


196/2


0,0300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

79


Ostrów


28795


63


0,2300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

80


Ostrów


26574


195/2


2,6500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1523/93 z dn. 22.09.1993r


- 5 -

1
2
3
4
5
6
81


Ostrów


27891


176/4


0,0400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

82


Ostrów


29476


185/1


0,1407


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10248/91z dn. 31.12.1991r

83


Ostrów


29476


182/1


0,1000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91z dn. 31.12.1991r

84


Ostrów


29476


182/4


0,0836


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

85


Ostrów


27891


175/13


0,0021


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

86


Ostrów


27891


175/14


0,0557


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

87


Ostrów


27891


178/5


0,0088


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

88


Ostrów


27891


178/6


0,0402


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

89


Ostrów


27891


179/3


0,0531


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

90


Ostrów


27891


179/6


0,0182


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

91


Ostrów


27891


179/14


0,0905


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

92


Ostrów


27891


179/16


0,0890


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

93


Ostrów


27891


179/26


0,0225


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

94


Ostrów


27891


176/7


0,0550


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

95


Ostrów


27891


222/24


0,0381


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

96


Ostrów


27891


222/26


0,0360


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

97


Ostrów


27891


222/7
0,1743


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

98


Ostrów


27891


222/15
0,0417


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

99


Ostrów


27891


222/25


0,0088


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

100


Ostrów


26573


195/3


0,0449


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1523/93 z dn. 22.09.1993r

101


Ostrów


26573


195/4


0,0008


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1523/93 z dn. 22.09.1993r


- 6 -

1
2
3
4
5
6
102


Ostrów


28795


201/7


0,0655


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

103


Ostrów


28795


201/14


0,0011


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

104


Ostrów


28795


198/3


0,0450


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

105


Ostrów


28795


198/9


0,0110


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

106


Ostrów


27891


157/1


0,0009


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

107


Ostrów
35495


175/11
0,0057


Akt Notarialny Rep. A Nr 1633/98 z dn. 25.02.1998r

108


Ostrów


27891


176/9


0,0391


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

109


Ostrów


27891


176/10


0,0309


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

110


Ostrów


27891


176/12


0,0237


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

111


Ostrów


27891


176/14


0,1214


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

112


Ostrów


27891


176/15


3,1584


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

113


Ostrów


27891


179/27


0,0013


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

114


Ostrów


27891


179/28


0,0386


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

115


Ostrów


29476


182/25


0,0190


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

116


Ostrów


27891


58/1


0,0058


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

117


Ostrów


27891


179/30


0,0138


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

118


Ostrów


27891


179/32


0,0022


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

119


Ostrów


46444


172/5


0,0210


Akt Notarialny Rep. A Nr 7825/2004

z dn. 27.10.2004r

120


Ostrów


27891


175/16


0,0027


Akt Notarialny Rep. A Nr 387/2006

z dn. 23.01. 2006r

121


Ostrów


27891


175/18


0,0055


Akt Notarialny Rep. A Nr 393/2006

z dn. 23.01.2006r

122


Reczków Nowy

25948


146/5


0,3000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2922/92 z dn. 28.10.1992r


- 7 -

1
2
3
4
5
6
123


Reczków Nowy

25948


328/1
0,0800


Akt Notarialny Rep. A Nr 2341/94 z dn. 30.05.1994r

124


Rożenek
7265


302


0,3500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10242/91 z dn. 31.12.1991r

125


Rożenek
12844


255


1,0500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10241/91 z dn. 31.12.1991r

126


Rożenek


12844


4/7


0,0219


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1525/93 z dn. 22.09.1993r

127


Rożenek


12844


4/11


0,0179


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1525/93 z dn. 22.09.1993r

128


Rożenek


12844


4/13


0,0444


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1525/93 z dn. 22.09.1993r

129


Rożenek


12844


4/16


0,0035


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1525/93 z dn. 22.09.1993r

130


Rożenek


12844


4/18


0,0169


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1525/93 z dn. 22.09.1993r

131


Sieczka

31940


918


0,4300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/67/97 z dn. 03.04.1997r

132


Sieczka

31940


977


0,1100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/67/97 z dn. 03.04.1997r

133


Sieczka

31940


1338


0,0900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/67/97 z dn. 03.04.1997r

134


Siucice


31439


95


0,2500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/965/96 z dn. 29.10.1996r

135


Siucice


31439


96


0,2500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/965/96 z dn. 29.10.1996r

136


Siucice


31439


97


0,3000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/965/96 z dn. 29.10.1996r

137


Siucice


31439


98


0,1700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/965/96 z dn. 29.10.1996r

138


Siucice Kolonia


27917


319


0,8400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/229/96 z dn. 01.03.1996r

139


Siucice Kolonia
27917


336


2,0800


Akt Notarialny Rep. A Nr 1695/99 z dn. 26.03.1999r

140


Siucice Kolonia
43518


429


0,4200


Akt Notarialny Rep. A Nr 7653/2002 z dn. 21.10.2002r

141


Stara

30515


50


0,1100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/890/96 z dn. 20.09.1996r

142


Stara


33529


274/1


0,1000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/91/98 z dn. 12.03.1998r

143


Skotniki
10911


389/2


0,5100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10222/91 z dn. 31.121991r


- 8 -

1
2
3
4
5
6
144


Skotniki
8562


249


0,1800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10223/91 z dn. 31.121991r

145


Skotniki
8562


250


0,0500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10223/91 z dn. 31.121991r

146


Skotniki
8562


286


0,0400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10223/91 z dn. 31.121991r

147


Skotniki
8562


287


0,0300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10223/91 z dn. 31.121991r

148


Skotniki
7723


117


0,0400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10223/91 z dn. 31.121991r

149


Skotniki
27497


976


0,2000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2921/92 z dn. 28.10.1992r

150


Skotniki
27497


972


0,7400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2921/92 z dn. 28.10.1992r

151


Skotniki
27497


989


0,2300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2921/92 z dn. 28.10.1992r

152


Skotniki
27497


975


0,4400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2921/92 z dn. 28.10.1992r

153


Skotniki
27918


898/1


0,0700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/231/96 z dn. 01.03.1996r

154


Skotniki
27918


898/2


1,2000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/231/96 z dn. 01.03.1996r

155


Skotniki
27497


454/4


0,1207


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/498/94/95/96 z dn. 30.04.1996r

156


Skotniki
27497


454/5


0,0904


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/498/94/95/96 z dn. 30.04.1996r

157


Skotniki
27497


454/6


0,0855


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/498/94/95/96 z dn. 30.04.1996r

158


Skotniki
27497


454/7


0,0645


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/498/94/95/96 z dn. 30.04.1996r

159


Skotniki
27497


454/8


0,0120


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/498/94/95/96 z dn. 30.04.1996r

160


Szarbsko
7732


693


0,1900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10232/91 z dn. 31.12.1991r

161


Szarbsko


8264


743


0,2100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10232/91 z dn. 31.12.1991r

162


Szarbsko


7995


294


0,0500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10234/91 z dn. 31.12.1991r

163


Szarbsko


7995


494


0,1800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10234/91 z dn. 31.12.1991r

164


Szarbsko


7995


698


0,1400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10234/91 z dn. 31.12.1991r


- 9 -

1
2
3
4
5
6
165


Szarbsko
12115


252/11


0,0800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10234/91 z dn. 31.12.1991r

166


Szarbsko
12115


253/1


0,0800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10234/91 z dn. 31.12.1991r

167


Taraska


47495


71/3


0,1200


Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr SP.VII.7723/K/1/1/2004/HC z dn. 07.09.2005r

168


Włodzimierzów

42290


34/1


0,0148


Akt Notarialny Rep. A Nr 3115/2001

z dn. 11.04.2001r

169


Włodzimierzów

42290


34/2


0,0005


Akt Notarialny Rep. A Nr 3115/2001

z dn. 11.04.2001r

170


Włodzimierzów

42290


34/4


0,0757


Akt Notarialny Rep. A Nr 3115/2001

z dn. 11.04.2001r

171


Wólka Skotnicka
31479


167


0,0700


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

172


Wólka Skotnicka
31479


168


0,0800


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

173


Wólka Skotnicka
31479


201


0,3000


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

174


Wólka Skotnicka
31479


202


0,2500


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

175


Wólka Skotnicka
31479


205


0,1300


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

176


Wólka Skotnicka
31479


207


0,1000


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r


OGÓŁEM STAN MIENIA KOMUNALNEGO WINOSI : 71,1293ha


W okresie od 30 września 2006 roku do 30 września 2007 roku powierzchnia ogólna działek komunalnych uległa zmianie wyniku :

  • nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne gminy działki położonej

    we wsi Niewierszyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 577 o pow. 0,4600ha

  • sprzedaży działek położonych we wsi Aleksandrów oznaczonych numerem ewidencyjnym 390/5 i 391/18 o łącznej powierzchni 0,0143ha