Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Komunikaty i ogłoszenia

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W ALEKSANDROWIE


Stanowisko: GŁÓWNY KSIEGOWY


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 29.01.2008r.:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Agnieszka Woźniak

Wólka SkotnickaAleksandrów, dn. 15.02.2008r