Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety - finansowanie modernizacji drogi Janikowice.

Przetargi

Aleksandrów dn. 18-04-2008r.


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350.000,00 PLN na finansowanie kosztów modernizacji drogi gminnej Janikowice została wybrana oferta wykonawcy:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb.

ul. Mickiewicza 1

97-300 Piotrków Tryb.,

którego oferta była najkorzystniejsza - najniższa cena oferty.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta Nr 1

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej

Ul. Mickiewicza 1

97-300 Piotrków Tryb.

a) oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1-dno

miesięcznych depozytów

  1. marża naliczana do w/w oprocentowania - 0,50%

  2. prowizja bankowa – 0,50%

d) liczba punktów kryterium 100

Oferta Nr 2

BANK SPÓLDZIELCZY

w Przedborzu

ul. Mostowa 31

97-570 Przedbórz

a) oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1-dno

miesięcznych depozytów

b) marża naliczana do w/w oprocentowania - 0,50%

c) prowizja bankowa – 1,00%

d) liczba punktów kryterium 67

Oferta Nr 3

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY

w Tomaszowie Maz.

ul. Handlowa 35/37

97-200 Tomaszów Maz.

a) oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1-dno

miesięcznych depozytów

  1. marża naliczana do w/w oprocentowania - 1,00%

  2. prowizja bankowa – 0,50%

d) liczba punktów kryterium 67

Oferta Nr 4

BANK SPÓLDZIELCZY

w Opocznie

ul.Pl. Kościuszki 3

26-300 Opoczno

a) oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1-dno

miesięcznych depozytów

  1. marża naliczana do w/w oprocentowania - 0,80%

  2. prowizja bankowa – 1,00%

d) liczba punktów kryterium 57

Oferta Nr 5

BANK SPÓLDZIELCZY

ul. Piłsudskiego 14

97- 400 Bełchatów

a) oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1-dno

miesięcznych depozytów

  1. marża naliczana do w/w oprocentowania - 0,60%

  2. prowizja bankowa – 0,70%

d) liczba punktów kryterium 77