ORGANIZACJA

Jednostki organizacyjne

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNY ZESPóŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SZKOŁA PODSTAWOWA w Aleksandrowie

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dąbrowie nad Czarną

SZKOŁA PODSTAWOWA w Skotnikach

PUBLICZNE GIMNAZJUM w Dąbrowie nad Czarną