Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

Komunikaty i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 18 sierpnia 2008r.


o numerach i granicach obwodów głosowania,

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

oraz gminnej komisji wyborczej

w przedterminowych wyborach wójta Gminy Aleksandrów

zarządzonych na dzień 5 października 2008 roku

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/213/2002 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz gminnej komisji wyborczej
Nr

obwodu
Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Aleksandrów, Kalinków, Janikowice, Marianów, Sieczka, Kawęczyn, Kamocka Wola, Niewierszyn, Ostrów.

Szkoła Podstawowa

w Aleksandrowie

2.

Dąbrowa nad Czarną, Borowiec, Taraska, Jaksonek, Włodzimierzów, Kotuszów, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia.

Szkoła Podstawowa

w Dąbrowie nad Czarną

3.

Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Stara Kolonia, Justynów, Wolica.

Szkoła Podstawowa

w Dąbrówce

4.

Ciechomin, Rożenek, Siucice, Siucice Kolonia.

Remiza OSP

w Ciechominie

Lokal dostosowany

dla potrzeb osób niepełnosprawnych

5.

Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Wacławów, Brzezie.

Szkoła Podstawowa

w Skotnikach

Siedziba gminnej komisji wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie, sala nr 1.

p.o. WÓJTA GMINY
Jacek Rożnowski