Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008

Informacje i komunikatyI N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie za I półrocze 2008 roku

 

Dokument do pobrania tutaj >>