Komunikat dotyczący klęski suszy z dnia 2 października 2008r

Komunikaty i ogłoszenia


WÓJT GMINY

ALEKSANDRÓWK O M U N I K A T

 


Na wniosek Wojewody Łódzkiego o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji na warunkach i zasadach zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. Nr 77 , poz. 114 ) dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy położonych na terenie 145 gmin województwa łódzkiego .


Mając na uwadze powyższe rolnicy z terenu gminy Aleksandrów

poszkodowani w wyniku tegorocznej klęski suszy występującej na terenie gminy w okresie od 11 maja do 10 lipca 2008 roku zainteresowani uzyskaniem kredytu „klęskowego ” winni zabrać z sobą :

  • dowód osobisty

  • numer NIP

i zgłosić się do Urzędu Gminy w Aleksandrowie - pokój numer 103 celem sporządzenia opinii kredytowej.

Sporządzone opinie kredytowe odpowiednio będą kierowane do Delegatury ŁUW – Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Piotrkowie Tryb. celem zaopiniowania i zaakceptowaniaAleksandrów , dnia 02.10.2008rp.o. Wójta Gminy

Jacek Rożnowski