Skład OBW Nr 1

Wybory wójtaZałącznik Nr 1

do Uchwały Nr 2/2008

Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie

z dnia 17 września 2008r.

Gmina ALEKSANDRÓW

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

w Aleksandrowie
Lp.

Nazwisko i imię osoby zgłoszonej do komisji

Zgłoszony przez

1.

Ryszka Anna

Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Aleksandrowa - Zygmunt Rogoziński

2.

Nita Katarzyna

Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja - Dionizy Głowacki

3.

Sipa Monika

Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandrów - Ewa Sitkowska

4.

Kacprzykowska Irena

Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Jutro - Lech Lewandowski

5.

Leśniewska Alina

Komitet Wyborczy Wyborców Victoria - Jarosław Markiewicz

6.

Rogozińska Jolanta

Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe – Aleksandrów Tadeusz Janakiewicz

7.

Śpiewak Dorota

wchodzi z urzędu