Protokoły obwodowych komisji z ponownego głosowania.

Wybory wójta
Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych z ponownego głosowania
z dnia 19 października 2008r.