Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa OSP Niewierszyn

Przetargi


Aleksandrów, dnia 29.10.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 na:

„ Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierszynie ”

została wybrana oferta Wykonawcy:

Firma Handlowo – Usługowa

WAR-BUD”

97- 300 Piotrków Tryb. ul. Lipowa 16


który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości 142.504,32 PLN


Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:

Firma Handlowo – Usługowa

„WAR-BUD”

97-300 Piotrków Tryb. ul. Lipowa 16

Oferta nr 2

Usługi Budowlane

Bebak Jarosław 97-330 Sulejów ul. Połaniecka 4


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty

Liczba punktów w kryterium:

cena ofertowa brutto

RAZEM
Oferta 1
100
100
Oferta 2
77
77