Informacja o wynikach naboru.

Komunikaty i ogłoszenia


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE


KIEROWNIK

Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zgłoszona żadna kandydatura.