Uchwała Nr VI/27/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/27/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj>>