Uchwała Nr VI/30/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/30/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia kandydata na członka stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy w zakresie spraw objętych ustawą z dnia 6.XII.2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r Nr 227 poz. 1658)

dokument do pobrania tutaj>>