Uchwała Nr VI/31/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/31/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/20/2007 z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj>>