Uchwała Nr X/53/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/53/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 8 października 2007 roku

w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj>>