Uchwała Nr X/55/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/55/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 8 października 2007 roku

w sprawie: nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntów położonych w miejscowości Brzezie i Włodzimierzów.

dokument do pobrania tutaj>>