Uchwała Nr XI/68/2007

Uchwały
Uchwała Nr XI/68/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 3 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr X/53/2007 z dnia 8 października 2007 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj>>