Uchwała Nr XI/69/2007

Uchwały
Uchwała Nr XI/69/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 3 grudnia 2007 roku

w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

dokument do pobrania tutaj>>