Uchwała Nr XII/76/2007

Uchwały
Uchwała Nr XII/76/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/39/2007 Rady Gminy w Aleksandrów z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia komunalnego działek gruntów położonych w Skotnikach, Józefów Nowy, Wacławów, Brzezie, Dąbrowa nad Czarną, Kotuszów.

dokument do pobrania tutaj>>