Uchwała Nr XII/77/2007

Uchwały
Uchwała Nr XII/77/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntów położonych w Skotnikach, Józefów Nowy, Wacławów, Brzezie, Dąbrowa nad Czarną, Kotuszów.

dokument do pobrania tutaj>>