Uchwała Nr XIII/84/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIII/84/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie: najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj>>