Uchwała Nr XIV/85/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIV/85/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 kwietnia 2008

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj>>