Uchwała Nr XIV/87/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIV/87/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 kwietnia 2008 roku 

w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie uznania za Spałsko - Sulejowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

dokument do pobrania tutaj>>