Uchwała Nr XIV/88/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIV/88/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 kwietnia 2008 roku 

w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

dokument do pobrania tutaj>>