Uchwała Nr XV/93/2008

Uchwały

Uchwała Nr XV/93/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 12 czerwca 2008 roku 

w sprawie: odpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Aleksandrów działki położonej w obrębie wsi Włodzimierzów gmina Aleksandrów z przeznaczeniem na poszerzenia istniejącej drogi.

dokument do pobrania tutaj>>