Uchwała Nr XXI/115/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXI/115/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 14 listopada 2008

w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej.

dokument do pobrania tutaj>>