Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

Informacje i komunikaty


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMINY ALEKSANDRÓW

NA DZIEŃ 2 STYCZNIA 2009 ROKU 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
księgi
wieczystej

Oznaczenie
nieruchomości
w/g ewidencji
gruntów

Pow.
(ha)

Tytuł prawny

Rodzaj użytkowania

1
2
3
4
5
6
7
1


Aleksandrów
21994


386/1
0,3000


Akt Notarialny Rep. A Nr 1192/91 z dn. 28.11.1991r

hydrofornia Aleksandrów

2


Aleksandrów


28486


389


6,5600


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/232/96 z dn. 01.03.1996r

Szkoła Podstawowa Aleksandrów

+ boisko sportowe i tereny leśne

3


Aleksandrów


28486


841


1,1100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/232/96 z dn. 01.03.1996r

tereny leśne


4


Aleksandrów


34046


391/8


1,7400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/859/96 z dn. 21.10.1996r

tereny rolne


5


Aleksandrów


34046


391/10


1,6400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/859/96 z dn. 21.10.1996r

tereny rolne


6


Aleksandrów


27470


663/2


0,1252


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2924/92 z dn. 28.10.1992r

teren budownictwa jednorodzinnego

7


Aleksandrów

28486


659/3


0,1374


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/232/96 z dn. 01.03.1996r

droga lokalna wraz z pasem zieleni

8


Aleksandrów


29921


390/1


0,1268


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/109/94/96 z dn. 01.08.1996r

budynek wiejski

(stara gmina)
9


Aleksandrów


29921


390/2


0,1112


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/109/94/96 z dn. 01.08.1996r

parking UG wraz z pasem zieleni

10


Aleksandrów


29921


390/3


0,0624


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/109/94/96 z dn. 01.08.1996r

budynek UG

11


Aleksandrów
29921


390/4


0,0723


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/109/94/96 z dn. 01.08.1996r

parking UG wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia

12


Aleksandrów


29921


390/6


0,0139


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/109/94/96 z dn. 01.08.1996r

chodnik
  - 2 -

1
2
3
4
5
6
7
13


Aleksandrów


23466


391/14


0,1131


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

tereny budownictwa zagrodowego

14


Aleksandrów


23466


391/15


0,0431


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

budynek UG


15


Aleksandrów


23466


391/16


0,1128


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

garaże UG


16


Aleksandrów


23466


391/17


0,0559


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

garaże Ośrodka Zdrowia

17


Aleksandrów


23466


391/19


0,0143


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

droga wewnętrzna


18


Aleksandrów

23466


391/20


0,0670


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

parking przy Ośrodku Zdrowia

19


Aleksandrów


23466


391/21


0,0380


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

droga wewnętrzna


20


Aleksandrów


23466


391/22


0,3933


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

pole rozsączkowe za budynkiem UG

21


Aleksandrów


23466


391/23


0,0832


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

parking przy Ośrodku Zdrowia

22


Aleksandrów


23466


391/24


0,0215


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

droga wewnętrzna

23


Aleksandrów


23466


391/25


0,3926


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2923/92 z dn. 28.10.1992r

pole rozsączkowe za budynkiem UG

24


Borowiec


7264


548/2
0,6700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10221/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne


25


Borowiec


43119


289


1,9400


Decyzja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr GN.V.7723/R/69/2001 z dn.06.11.2001r

tereny rolno-leśne

26


Ciechomin


27916


75


2,6100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/230/96 z dn. 01.03.1996r

tereny rolne


27


Ciechomin


27916


2120


0,6600


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/230/96 z dn. 01.03.1996r

teren wraz z budynkiem po byłej szkole

28


Ciechomin


35258


1655/1


0,0937


Akt Notarialny Rep. A Nr 2601/99 z dn. 05.05.1999r

remiza OSP

  - 3 -


1
2
3
4
5
6
7
29


Dąbrowa nad Czarną

28483


86/1


0,1600


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10239/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne
30


Dąbrowa nad Czarną

28483


158


1,6900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/227/96 z dn. 01.03.1996r

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum wraz z przyległymi terenami leśnymi

31


Dąbrówka
28485


276


0,5800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/228/96 z dn. 01.03.1996r

teren wraz z budynkiem po byłej szkole

32


Dąbrówka


31636


275


1,4400


Akt Notarialny Rep. A Nr 1695/99 z dn. 26.03.1999r

tereny rolne


33


Jaksonek


27330


132


0,7700


Akt Notarialny Rep. A Nr 501/1995 z dn. 20.01.1995r

hydrofornia Jaksonek

34


Justynów


25752


520/2


0,0900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/1620/93 z dn. 03.11.1993r

tereny budownictwa zagrodowego

35


Justynów


27917


230


0,1700


Akt Notarialny Rep. A Nr 7333/2000 z dn. 04.10.2000r

droga

36


Kamocka Wola


28484


287


1,8200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/234/96 z dn. 25.04.1996r

tereny leśne


37


Kamocka Wola


28484


196/2


0,0566


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/234/96 z dn. 25.04.1996r

droga


38


Kamocka Wola


28484


196/3


0,2794


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/234/96 z dn. 25.04.1996r

tereny rolne
39


Marianów


24499


180/4


0,3400


Akt Notarialny Rep. A Nr 2413/93 z dn. 18.05.1993r

droga
40


Marianów
24499


179/4


0,0500

Akt Notarialny Rep. A Nr 2413/93 z dn. 18.05.1993r

droga
41


Marianów


43118


125


2,1700


Decyzja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr GN.V.7723/R/68/2001 z dn.12.10.2001r

tereny rolne
42


Marianów

49304


420/1 w 1/2cz.


0,0849 w 1/2cz.

=0,0424

Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN.V.7723/K/1/3/2007/MP z dn. 29.08.2007r

tereny budownictwa zagrodowego

43


Niewierszyn
32714


2/1


0,2800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/68/97 z dn. 03.04.1997r

droga  - 4 -

1
2
3
4
5
6
7
44


Niewierszyn
36175


391/1


0,0800


Akt Notarialny Rep. A Nr 9146/99 z dn. 13.12.1999r

remiza OSP
45


Niewierszyn
30465


388/3


0,0741


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/889/96 z dn. 20.09.1996r

droga


46


Niewierszyn
27915


64/1


0,8260


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/233/96 z dn. 01.03.1996r

tereny leśne
47


Niewierszyn
27915


64/4


0,0953


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/233/96 z dn. 01.03.1996r

zbiornik p.p.
48


Niewierszyn
30465


388/6


0,0716


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/889/96 z dn. 20.09.1996r

hydrofornia Niewierszyn

49


Niewierszyn


30465


388/7


0,1313


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/889/96 z dn. 20.09.1996r

teren wraz z budynkiem po byłej szkole

50


Niewierszyn


30465


388/8


0,1636


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/889/96 z dn. 20.09.1996r

tereny rolne
51


Ostrów


27891


180/1


0,0200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny leśne


52


Ostrów


27891


180/2


1,6000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny leśne
53


Ostrów


27891


255


0,0700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny leśne
54


Ostrów


27891


256


0,1300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne


55


Ostrów


27891


186/1


0,0200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne
56


Ostrów


27891


186/2


1,0600


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolno-leśne

57


Ostrów


27891


246/2


3,4700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolno-leśne

58


Ostrów


27891


177/1


0,0300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny leśne

  - 5 -


1
2
3
4
5
6
7
59


Ostrów


27891


177/2


2,0200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolno-leśne

60


Ostrów


27891


72


0,8300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne
61


Ostrów


27891


69


0,5900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne
62


Ostrów


27891


258


0,4200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne
63


Ostrów


27891


257


0,2700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny leśne


64


Ostrów


27891


248


0,6700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolno-leśne

65


Ostrów


27891


247


0,1600


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny leśne
66


Ostrów


27891


33


0,2900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne


67


Ostrów


29476


183/1


0,0400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

tereny leśne
68


Ostrów


29476


183/2


1,8200


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

tereny leśne
69


Ostrów


28795


201/4
0,0000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

tereny leśne
70


Ostrów


28795


201/5


0,0100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

tereny rolne


71


Ostrów


28795


201/6


0,9700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

tereny leśne
72


Ostrów


28795


198/2


1,3300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

tereny rolno-leśne

73


Ostrów


28795


196/2


0,0300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

tereny rolne
  - 6 -

1
2
3
4
5
6
7
74


Ostrów


28795


63


0,2300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

tereny rolne
75


Ostrów


26574


195/2


2,6500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1523/93 z dn. 22.09.1993r

tereny rolno-leśne

76


Ostrów


29476


185/1


0,1407


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10248/91 z dn. 31.12.1991r

droga


77


Ostrów


29476


182/1


0,1000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

tereny budownictwa zagrodowego

78


Ostrów


27891


175/13


0,0021


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
79


Ostrów


27891


175/14


0,0557


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
80


Ostrów


27891


178/5


0,0088


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
81


Ostrów


27891


178/6


0,0402


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
82


Ostrów


27891


179/3


0,0531


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny letniskowe

83


Ostrów


27891


179/6


0,0182


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
84


Ostrów


27891


179/14


0,0905


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

transformator
- Ostrów
85


Ostrów


27891


179/16


0,0890


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny letniskowe

86


Ostrów


27891


179/26


0,0225


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
87


Ostrów


27891


176/7


0,0550


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
88


Ostrów


27891


222/24


0,0381


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
  - 7 -

1
2
3
4
5
6
7
89


Ostrów


27891


222/26


0,0360


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
90


Ostrów


27891


222/7
0,1743


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
91


Ostrów


27891


222/15
0,0417


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
92


Ostrów


27891


222/25


0,0088


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga


93


Ostrów


26573


195/3


0,0449


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1523/93 z dn. 22.09.1993r

droga
94


Ostrów


26573


195/4


0,0008


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1523/93 z dn. 22.09.1993r

droga
95


Ostrów


28795


201/7


0,0655


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

droga
96


Ostrów


28795


201/14


0,0011


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

droga
97


Ostrów


28795


198/3


0,0450


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

droga


98


Ostrów


28795


198/9


0,0110


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

droga


99


Ostrów


27891


157/1


0,0009


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
100


Ostrów


35495


175/11


0,0057


Akt Notarialny Rep. A Nr 1633/98 z dn. 25.02.1998r

droga
101


Ostrów


27891


176/9


0,0391


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

tereny letniskowe

102


Ostrów


27891


176/12


0,0237


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

tereny letniskowe

103


Ostrów


27891


176/14


0,1214


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

droga
- 8 -


1
2
3
4
5
6
7
104


Ostrów


27891


176/15


3,1584


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2920/92 z dn. 28.10.1992r

tereny rolne
105


Ostrów


27891


179/27


0,0013


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny letniskowe

106


Ostrów


27891


179/28


0,0386


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny letniskowe

107


Ostrów


29476


182/25


0,0190


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

droga
108


Ostrów


27891


58/1


0,0058


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
109


Ostrów


27891


179/30


0,0138


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

tereny letniskowe

110


Ostrów


27891


179/32


0,0022


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10247/91 z dn. 31.12.1991r

droga
111


Ostrów


46444


172/5


0,0210


Akt Notarialny Rep. A Nr 7825/2004 z dn. 27.10.2004r

droga
112


Ostrów


27891


175/16


0,0027


Akt Notarialny Rep. A Nr 387/2006 z dnia 23.01. 2006r

droga
113


Ostrów


27891


175/18


0,0055


Akt Notarialny Rep. A Nr 393/2006 z dn. 23.01.2006r

droga
114


Ostrów


29476


182/26


0,0277


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

droga wewnętrzna

115


Ostrów


29476


182/27


0,0299


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

droga wewnętrzna

116


Ostrów


29476


182/28
0,0260


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10249/91 z dn. 31.12.1991r

droga wewnętrzna

117


Reczków Nowy

25948


146/5


0,3000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2922/92 z dn. 28.10.1992r

budynek wiejski

118


Reczków Nowy

25948


328/1
0,0800


Akt Notarialny Rep. A Nr 2341/94 z dn. 30.05.1994r

studnia głębinowa
- 9 -
1
2
3
4
5
6
7
119


Reczków Nowy

49192


203


0,1000


Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN.V.7723/K/1/2/2007/MP z dn. 27.08.2007r

tereny budownictwa zagrodowego

120


Reczków Nowy

25948


346/1


0,0200


Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN V 7723/K/1/1/2007/AGP z dn. 29.08.2007r

tereny budownictwa zagrodowego

121


Rożenek
7265


302


0,3500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10242/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne


122


Rożenek
12844


255


1,0500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10241/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne


123


Rożenek


12844


4/7


0,0219


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1525/93 z dn. 22.09.1993r

droga


124


Rożenek


12844


4/11


0,0179


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1525/93 z dn. 22.09.1993r

droga


125


Rożenek


12844


4/13


0,0444


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1525/93 z dn. 22.09.1993r

droga


126


Rożenek


12844


4/16


0,0035


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1525/93 z dn. 22.09.1993r

droga


127


Rożenek


12844


4/18


0,0169


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/1525/93 z dn. 22.09.1993r

droga


128


Rożenek


12844


52/1


0,0100


Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN.V.7723/R/1095/2007/E.P.

z dn. 29.04.2008r

droga

129


Sieczka

31940


918


0,4300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/67/97 z dn. 03.04.1997r

droga
130


Sieczka

31940


977


0,1100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/67/97 z dn. 03.04.1997r

droga
131


Sieczka

31940


1338


0,0900

Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/67/97 z dn. 03.04.1997r

droga
132


Siucice


31439


95


0,2500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/965/96 z dn. 29.10.1996r

nieużytki


133


Siucice


31439


96


0,2500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/965/96 z dn. 29.10.1996r

nieużytki- 10 -

1
2
3
4
5
6
7
134


Siucice


31439


97


0,3000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/965/96 z dn. 29.10.1996r

nieużytki


135


Siucice


31439


98


0,1700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/965/96 z dn. 29.10.1996r

nieużytki


136


Siucice Kolonia


27917


319


0,8400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/229/96 z dn. 01.03.1996r

teren wraz z budynkiem po byłej szkole

137


Siucice Kolonia
27917


336


2,0800

Akt Notarialny Rep. A Nr 1695/99 z dn. 26.03.1999r

tereny rolne
138


Siucice Kolonia
43518


429


0,4200


Akt Notarialny Rep. A Nr 7653/2002 z dn. 21.10.2002r

studnia głębinowa

139


Stara

30515


50


0,1100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/890/96 z dn. 20.09.1996r

budynek wiejski
140


Stara


33529


274/1


0,1000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/91/98 z dn. 12.03.1998r

tereny budownictwa zagrodowego

141


Skotniki
10911


389/2


0,5100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10222/91 z dn. 31.121991r

tereny leśne
142


Skotniki
8562


249


0,1800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10223/91 z dn. 31.121991r

tereny rolne
143


Skotniki
8562


250


0,0500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10223/91 z dn. 31.121991r

tereny rolne
144


Skotniki
8562


286


0,0400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10223/91 z dn. 31.121991r

tereny rolne
145


Skotniki
8562


287


0,0300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10223/91 z dn. 31.121991r

tereny rolne
146


Skotniki
7723


117


0,0400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10223/91 z dn. 31.121991r

tereny rolne
147


Skotniki
27497


976


0,2000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2921/92 z dn. 28.10.1992r

tereny rolne
148


Skotniki
27497


972


0,7400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2921/92 z dn. 28.10.1992r

tereny rolne
149


Skotniki
27497


989


0,2300


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2921/92 z dn. 28.10.1992r

tereny rolne

- 11 -

1
2
3
4
5
6
7
150


Skotniki
27497


975


0,4400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2921/92 z dn. 28.10.1992r

tereny rolne
151


Skotniki
27918


898/1


0,0700


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/231/96 z dn. 01.03.1996r

tereny budownictwa zagrodowego

152


Skotniki
27918


898/2


1,2000


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/231/96 z dn. 01.03.1996r

teren wraz z budynkiem szkoły

153


Skotniki
27497


454/4


0,1207


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/498/94/95/96 z dn. 30.04.1996r

tereny budownictwa zagrodowego

154


Skotniki
27497


454/5


0,0904


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/498/94/95/96 z dn. 30.04.1996r

budynek agronomówki wraz z działką

155


Skotniki
27497


454/6


0,0855


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/498/94/95/96 z dn. 30.04.1996r

tereny budownictwa zagrodowego

156


Skotniki
27497


454/7


0,0645


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/498/94/95/96 z dn. 30.04.1996r

budynek wiejski
157


Skotniki
27497


454/8


0,0120


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/498/94/95/96 z dn. 30.04.1996r

droga
158


Skotniki


48200


857


0,3000


Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN.V.7723/K/1/06/AP z dn. 02.04.2008r

Remiza OSP

159


Szarbsko
7732


693


0,1900


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10232/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne
160


Szarbsko


8264


743


0,2100


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10232/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne
161


Szarbsko


7995


294


0,0500


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10234/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne
162


Szarbsko


7995


494


0,1800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10234/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolno - leśne

163


Szarbsko


7995


698


0,1400


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10234/91 z dn. 31.12.1991r

tereny rolne
164


Szarbsko
12115


252/11


0,0800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10234/91 z dn. 31.12.1991r

droga
165


Szarbsko
12115


253/1


0,0800


Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/10234/91 z dn. 31.12.1991r

droga

  - 12 -
1
2
3
4
5
6
7
166


Taraska
47495


28/2
0,1200

Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN.V.7723/K/1/4/07/AP z dn. 17.12.2007r

tereny budownictwa zagrodowego

167


Taraska


47495


71/3


0,1200


Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr SP.VII.7723/K/1/1/2004/HC z dn. 07.09.2005r

tereny budownictwa zagrodowego

168


Włodzimierzów

42290


34/1


0,0148


Akt Notarialny Rep. A Nr 3115/2001 z dn. 11.04.2001r

droga
169


Włodzimierzów

42290


34/2


0,0005


Akt Notarialny Rep. A Nr 3115/2001 z dn. 11.04.2001r

droga
170


Włodzimierzów

42290


34/4


0,0757


Akt Notarialny Rep. A Nr 3115/2001 z dn. 11.04.2001r

droga
171


Wólka Skotnicka
31479


167


0,0700


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

tereny rolne
172


Wólka Skotnicka
31479


168


0,0800


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

tereny rolne
173


Wólka Skotnicka
31479


201


0,3000


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

wody i rowy


174


Wólka Skotnicka
31479


202


0,2500


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

wody i rowy


175


Wólka Skotnicka
31479


205


0,1300


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

tereny rolne
176


Wólka Skotnicka
31479


207


0,1000


Akt Notarialny Rep. A Nr 7495/96 z dn. 11.10.1996r

tereny rolne

OGÓŁEM STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ALEKSANDÓW WYNOSI 67,8624ha.

Informacje na temat lokalizacji , sprzedaży lub dzierżawy działek komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów – pokój nr 103 , tel. (0-44) 756-00-69 wew. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Aleksandrów , dnia 02.01.2009r