Uchwała Nr XXIII/131/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXII/131/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niewierszyn.

Uchwała >>
Załącznik Nr 1 >>