Uchwała Nr XXIII/130/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXIII/130/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 grudnia 2008 roku 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2009r

dokument do pobrania tutaj>>