Zarządzenie Nr 4/2009r

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 4/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 stycznia 2009 roku

 

w sprawie: podziału środków na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

dokument do pobrania tutaj >>