Uchwała Nr XXVI/147/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/147/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

dokument do pobrania tutaj >>