Dotyczy zamówienia publicznego na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek"

Przetargi

Zamawiający informuje, że do oferty dotyczącej zadania pn: "Modernizacja hydroforni w miejscowości Jaksonek" nie jest wymagane dołączenie kosztorysu uproszczonego lub szczegółowego.

Odpowiedź na protest >>

Odpowiedź do firmy Aqua Tech sp. z o.o. >>