Ogłoszenie o wynikach konkursu

Komunikaty i ogłoszenia


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA REALIZACJĘ USŁUG

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO

PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH
W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej złożono jedną ofertę. 11 marca 2009roku na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej.


Komisja w składzie:

Józefowski Grzegorz                                                                            Przewodniczący Komisji

Kowalski Tomasz                                                                                         Sekretarz Komisji

Brzozowski Mariusz                                                                                         Członek Komisji


W/w Komisja przyjęła do realizacji ofertę Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu w Aleksandrowie na usługi integracji społecznej o nazwie Realizacja zintegrowanego realizowanego w partnerstwie programu „Gminne Centrum Kultury”w Aleksandrowie na bazie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy przeznaczonego dla dzieci i młodzieży ,osób starszych oraz rodzin z gminy Aleksandrów