Uchwała Nr XXVII/149/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/149/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>