Zarządzenie Nr 11/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 14 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r

dokument do pobrania tutaj >>